محمد ولی‌زاده

مربی ورزش
کارشناس ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه شهید بهشتی تهران
مربی فوتبال درجهD آسیا
مربی و سرپرست تیم فوتسال دانشگاه شهید بهشتی
مربی تیم نونهالان مجموعه ورزشی بتیس
مربی فوتبال کودکان در آکادمی فوتبال برنا