..........

ساره گلستانی

خوشنویسی

مریم فرهادی

معلم زبان

زهرا علوی

مشاور روانشناسی

حورا طاهری

مربی فبک (فلسفه برای کودکان)

گیتی صفرزاده

مربی فبک (فلسفه برای کودکان)

فاطیما سرلک

مربی هنر

حمید قائدی

مربی ورزش

شیما پوزشی

مربی ژیمناستیک