..........

پایگاه تابستانی فرهنگ

آغاز پایگاه تابستانی فرهنگ

پایگاه تابستانی مجتمع آموزشی فرهنگ مانند هرسال در سه ماه تابستان کلاس‌های متنوع تفریحی و آموزشی را برای دانش‌‌آموزان داخل و خارج مدرسه تدارک دیده است.