..........

برنامهٔ الهی صدساله بشی

برنامهٔ الهی صدساله بشی روز پنج‌شنبه ۱۰ آذر یکی از خاص‌ترین برنامه‌های منطقه در مجتمع آموزشی فرهنگ تهرانپارس برگزار شد. ادامه خبر های مهم در سایت مدرسه فرهنگ.