دوره اول متوسطه فرهنگ

01

فضای شاد

02

کلاس‌های فوق‌برنامه

03

کادر حرفه‌ای

site -varzeshi - cover new

آموزشبا مدرسان باسابقه

آموزش

پرورش

پیشرفت

سوابق آموزشی متوسطه اول سوابق آموزشی متوسطه اول سوابق آموزشی متوسطه اول سوابق آموزشی متوسطه اول سوابق آموزشی متوسطه اول سوابق آموزشی متوسطه اول سوابق آموزشی متوسطه اول

سوابق آموزشی متوسطه اول سوابق آموزشی متوسطه اول

سوابق پرورشی متوسطه اول 

سوابق پرورشی متوسطه اول سوابق پرورشی متوسطه اول سوابق پرورشی متوسطه اول سوابق پرورشی متوسطه اول سوابق پرورشی متوسطه اول سوابق پرورشی متوسطه اول سوابق پرورشی متوسطه اول سوابق پرورشی متوسطه اول سوابق پرورشی متوسطه اول سوابق پرورشی متوسطه اول سوابق پرورشی متوسطه اول سوابق پرورشی متوسطه اول سوابق پرورشی متوسطه اول 

کلاس‌های فوق‌برنامه و آمادگی کنکور متوسطه اول

کلاس‌های فوق‌برنامه و آمادگی کنکور متوسطه اولکلاس‌های فوق‌برنامه و آمادگی کنکور متوسطه اولکلاس‌های فوق‌برنامه و آمادگی کنکور متوسطه اولکلاس‌های فوق‌برنامه و آمادگی کنکور متوسطه اولکلاس‌های فوق‌برنامه و آمادگی کنکور متوسطه اولکلاس‌های فوق‌برنامه و آمادگی کنکور متوسطه اولکلاس‌های فوق‌برنامه و آمادگی کنکور متوسطه اول

0

تعداد گروه ها

0

تعدادا مربیان

0

سابقه فعالیت

0

تعداد دانش آموزان

آخرین اخبار

از دریچه دوربین

داستان موفقیت ما

مجتمع آموزشی فرهنگ از آغاز

1370

سالی که شروع کردیم

تأسیس مدرسه‌ی غیرانتفاعی فرهنگ تهرانپارس توسط جناب عبدالعلی فاتح‌راد
02-768x512

1390

مدیریت مجموعه

دکتر غزال فاتح‌راد، دارای مدرک دکترای مدیریت آموزشی 

avatar-woman

۱۳۹۹

مجتمع آموزشی فرهنگی

تبدیل مدرسه‌ی فرهنگ به مجتمع آموزشی فرهنگی

۱۴۰۱

فرافرهنگ

مجموعه فرافرهنگ شامل آکادمی فوتبال، زبان و پایگاه‌های تابستانه و زمستانه مجتمع آموزشی فرهنگ

از همین الان به فکر کنکور فرزندتان باشید

از نگاه شما