..........

پادرا پولادسنج

  1. فوق لیسانس روان‌شناسی، دانشگاه آزاد تهران جنوب 
  2. رئیس هیئت مدیره انجمن حامیان رشد و بالندگی 
  3. عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانشناسی عمومی
  4. دارای گواهینامه رفتار درمانی شناختی پیشرفته و طرحواره درمانی
  5. مشاور تحصیلی مدارس پسرانه‌ی رازی، سینا، انصار، دکتر حسابی، البرز نو، اندیشمند فردا و…