تنظیمات بازی

اسم بازیکن ها

انتخاب رنگ

تنظیمات صدا

درباره بازی

مار و پله یک بازی رومیزی باستانی هندی است که امروزه به عنوان یک بازی کلاسیک جهانی در نظر گرفته می شود. تعدادی "پله" و "مار" روی تابلو به تصویر کشیده شده است که هر کدام دو مربع تخته خاص را به هم متصل می کنند. هدف این بازی این است که بر اساس تاس ها، قطعه بازی خود را از ابتدا (مربع پایین) تا پایان (مربع بالا) حرکت دهید، که به ترتیب توسط نردبان و مارها کمک یا مانع می‌شوند.

این ورژن توسط مجتمع آموزشی فرهنگ برنامه نویس برنامه نویسی شده است.

نوبت بازیکن شماره

!!!مــــــار

اوه اوه مار نیشت زد باید برگردی به خونه ای که دم مار هست.

!!! پله

ایول! به پله رسیدی تا جایی که نردبون وجود داره میری بالا

خانه پایان

!!!شما به خانه رسیدی ولی از موانع رد نشدی

تبریک

شما به پایان رسیدید، آفرین
!شروع دوباره